Grøn Gas

Forside / Nyheder / Grøn Gas

>GrønGas er en af vores samarbejdes partnere, som henter det meste af vores ko gylle en gang om ugen direkte fra stalden. GrønGas ønsker gyllen så frisk som mulig derfor direkte fra stalden, hvorefter den transporteres til deres anlæg i Vrå. Ugentlig leverer vi omkring 400 -500 ton, vi får så samme mængde retur i vores beholdere nu afgasset. GrønGas leverer der hvor vi ønsker og vi betaler den ekstra transport hvis der er en sådan og vi har en homogen og analyseret gylle til at lægge ud på marken