Kom ind i stalden

Forside / Kom ind i stalden

Vores stalde er delt op i forskellige afsnit, alt efter hvilket stadie koen er på. Man kan godt sammenligne det lidt med menneskets livscyklus "fra vugge til arbejdsplads" eller, som vi kalder det; "fra kalveboks til løsdriftsstald". Staldene er delt op i; Kalvebokse, fælles  bokse til kalve, sengebåse til kvier,goldkostald med dybstrøelsesafdeling, samt sengestald til malkenede køer. 

Goldstalden er det sted hvor "goldkøerne" går når de skal kælve, her bliver de også ca. 1til 2 dage efter de har kælvet. Fra goldkostalden bliver kalven flyttet over i enkeltbokse (Vuggestuen), og koen bliver flyttet over i løsdriftsstalden, hvor den så skal til at malkes igen. De små kalve går i dybstrøelse, og bliver fodret med mælk, som de sutter eller drikker fra en skål. Senere kommer de i fællesbokse med 6 i hver stadig med mælke fodring men trænes op i at æde tørfoder samt hø så de kan blive drøvtyggere. Efter 8 uger fravænnes de mælk og lever nu af tørfoder(kraftfoder) høg og opstartes til køernes fuldfoder. Fra 4 måneder er de på fuldfoder samme slags som de malkende køer æder. I løsdriftsstalden går de mange køer, og bliver 2 gange dagligt malket. Hver ko har en soveplads, og køerne fodres et centralt sted midt eller i siden af stalden flere gange i døgnet.