Kom ind i stalden

Forside / Kom ind i stalden

Vores stalde er delt op i forskellige afsnit, alt efter hvilket stadie koen er på. Man kan godt sammenligne det lidt med menneskets livscyklus "fra vugge til arbejdsplads" eller, som vi kalder det; "fra goldkostald til løsdriftsstald". Staldene er delt op i; Goldkostald Dybstrøelsesafdeling Kvie- og kalvestald Løsdriftsstald.

Goldstalden er det sted hvor "goldkøerne" går når de skal kælve, her bliver de også ca. 3 dage efter de har kælvet. Fra goldkostalden bliver kalven flyttet over i dybstrøelses- afdelingen (Vuggestuen), og koen bliver flyttet over i løsdriftsstalden, hvor den så skal til at malkes igen. De små kalve går i dybstrøelse, og bliver fodret med mælkeerstatning, som de sutter i sig via et fordringsanlæg med sutter på. I løsdriftsstalden går de mange køer, og bliver dagligt malket. Hver ko har sin egen soveplads, og køerne fodres et centralt sted midt i stalden 8 gange i døgnet.