Kom ind i stalden

Forside / Kom ind i stalden / Markbrug

Vi driver ca. 850 ha med græs og majs. Alt sammen bliver brugt til vores køer og kvier.

Vores markbrug bidrager med ca 70 pct af det dyrene skal have at æde. Resten køber vi af Hedegaard, der leverer kraftfoder, som vi så mikser sammen hver dag.

Idet jorden er kold , våd og sandet, så er det altafgørende, at vi har styr på vores afvanding. 75 procent af vores areal er drænet. Drænene skal vedligeholdes løbene. Nogle af rørene skal spules rene hvert år. Det er et ret stort arbejde, men meget nødvendigt. Virker drænene ikke, så er det lige meget med resten af markarbejdet, plejer vi at sige.

 

Der har de seneste års tid været meget snak om labunsarealer. Dem har vi rigtig mange af i forhold til et kort, som vi har fået tilsendt.

Vi er i øjeblikket ved at få taget jordprøver på hele vores areal for at være sikker på, om det er lavbundsjord. Det er ret afgørende for klimaet, at vi får taget de rigtige jorde ud af drift, elleres giver det ikke mening for hverken os eller der øvrige samfund.