Kom ind i stalden

Forside / Kom ind i stalden / Markbrug

Vi driver ca. 850 ha med græs og majs.

Idet jorden er kold , våd og sandet, så er det altafgørende, at vi har styr på vores afvanding. 75 procent af vores areal er drænet. Drænene skal vedligeholdes løbene. Nogle af rørene skal spules rene hvert år. Det er et ret stort arbejde, men meget nødvendigt. Virker drænene ikke, så er det lige meget med resten af markarbejdet, plejer vi at sige.

Vi har i 2018 søgt om, at lave et minivådområde ved Fossevangen. Det håber vi at kunne realiserer næste år. Vådområdet har flere funktioner. Et er at rense drænvandet, inden det bliver ledt ud i Lindholm å. Et andet er, at kunne styre vandmængden på markerne.