Kom ind i stalden

Forside / Kom ind i stalden / Markbrug

Vi driver ca. 550 ha med græs og majs. De resterende 300 ha er lejet ud til poul Jørgensen fra Øland. Idet vi har en del lavt og vådt jord, så er det begrænset, hvor meget majs vi kan avle, derfor har vi valgt at få familien Jørgensen til at dyrke korn i stedet for os.

Aftalen med dem der har lejet vores jord er, at de skal aftage den mængde gylle der svarer til det areal de har lejet. Derudover skal vi have det halm der bliver tilbage når de har høstet. Det giver rigtig god mening for os, da vi skal bruge ca. 2.500 bigballer om året til foder og strøelse. Hver balle vejer 500 kg, så det bliver til en del halm.

Idet jorden er kold , våd og sandet, så er det altafgørende, at vi har styr på vores afvanding. 75 procent af vores areal er drænet. Drænene skal vedligeholdes løbene. Nogle af rørene skal spules rene hvert år. Det er et ret stort arbejde, men meget nødvendigt. Virker drænene ikke, så er det lige meget med resten af markarbejdet, plejer vi at sige.

Vi har i 2018 søgt om, at lave et minivådområde ved Fossevangen. Det håber vi at kunne realiserer næste år. Vådområdet har flere funktioner. Et er at rense drænvandet, inden det bliver ledt ud i Lindholm å. Et andet er, at kunne styre vandmængden på markerne.