Malkning

Forside / Malkning

Vi malker vores køer på 2 forskellige adresser. Det forgår i en malkestald, på Klovborg er det en 2*32 og på Lykkegård er det en 2*12.

På Lykkegård er der en malkestald til 12 køer i hver side, og med en person der malker. Her kan vi malke mellem 60 og 70 køer i timen.

På Klovborg er der en malkestald med plads til 32 i hver side, og med 2 personer der malker. Her kan vi malke 150 køer i timen.

Vi malker beggge steder 2 gange i døgnet nemlig kl.7.00 og kl.19.00. Hver malkning tager ca.4 timer

Malkning består af en forberedelse, en malkning og senere en efterbehandling.

Allerede når køerne går ind i malkestalden, stimuleres koen med at lægge mælken ned. Det sker ved at hun kender rutinen med, hvad der skal ske fra tidligere malkninger. Vi gør først patterne rene ved at skumme dem med en sæbeblandning, derefter aftørres de. Tilsidst slutter man af med en formalkning af de enkelte patter for at kontrollere at mælken er i orden.

Herefter sættes malkesættet på patterne og koen vil i løbet af de næste 5 minutter komme med ca.11 til 14 liter mælk. Malkesættet fjernes automatisk når der kommer mindre end 0,5liter mælk i minuttet. Vi tjekker nu at malkningen er færdig, samtidig med at vi sprayer med en blødgørende og jodholdig væske. Koen er nu færdig og vi skifter holdet og gør klar til næste hold. Malkningen varer omkring 4 til 6 timer med opstart og rengøring. Et malkeanlæg vaskes ligesom hvis det var en vaskemaskine med forskyld, varm kogevask, afsluttende desinfektion og afskylning.

Det er vigtigt at malkningen går hurtigt og roligt, så koen kommer til at vente mindst muligt ved opsamlingspladsen og får en god oplevelse ved at blive malket. Desto mere tid koen har i stalden til, at hvile sig eller æde, gør at hun kan producere det optimale samtidig med at hun kan leve et sundt og afstressset liv.