Gårdene

Forside / Gårdene

2020/2021 blev der lavet en større ændring i Klovborg kompagniet, Niels og Joan blev eneejer, og vi opløste I/S som havde kørt i 15 år til vores fulde tilfredshed. Tiden var den rette, jeg var blevet lidt mere voksen, og Niels nået de 40 år, vores swap var til ende og Klovborg var virkelig på ret kurs.

Niels overtog alle aktiver, uden at der skulle penge ud af landbruget. Lis og jeg havde lavet pensioner, som fint kunne dække, hvad der var behov for resten af vores tid. Min eneste betingelse var, at jeg kunne fortsætte min aktive deltagelse i fremtidig drift, hvilket betyder at jeg stadig har ansvaret for, hvor vi bor samt bogholderiet.

Alt dette var en udløber af strategi 2023, hvor det var en af de 3 kasser. Næste var en beslutning om at være blandt top10 med det vi gør, og til sidst at opdyrke alliancer og samarbejder med andre, som kunne gavne og optimere Klovborg.

Tiden går, og de 2 første år efter har virkelig vist, at det var en god beslutning, der blev taget tilbage i 2020, aldrig har vi haft bedre økonomiske resultater, hvilket er en fantastisk ballast for Niels.

Vi kører videre af vækst sporet, den gamle lære med, at vi skal vækste 5% om året er ikke glemt. Der er nu omkring 1400 køer på de 2 malkeejendomme og en masse opdræt. Som noget nyt inseminerer

vi halvdelen af køerne med Angus og laver dermed nogle dyr til slagtning ved 2 års alderen. Gennem de seneste 5-6 år har vi brugt udelukkende kønssorteret sæd og fik dermed kun hundyr, hvoraf vi kunne sælge halvdelen til eksport eller hjemme markedet. Dette kom i nogen modvind ved Corona epidemien, vi ændrede derfor strategi, og efter Ruslands invasion af Ukraine er vi gået det sidste stykke.

Samtidig har vi udvidet samarbejdet med Viking genetik, hvor vi hver uge får indlagt nogle befrugtede æg af top genetikken indenfor Dansk jersey i nogle af vores kvier. Disse kalve bliver der taget en gentest af og blandt disse findes nogle af de bedste topdyr til fremtidig avl. Dermed øges generationsskiftet med mange procenter til glæde for os alle. De hundyr, som bruges til at tage befrugtede æg fra ,køber vi så af Viking efter endt brug. Dermed vil vores genmasse øges hurtig i positiv retning.

Markbruget øges også i disse år. Vi har behov for mere jord for at dyrke foder nok, ligesom vi gerne vil have noget korn ind i sædskiftet, herved bliver der mulighed for at lave de nye græsmarker om efteråret, hvilket er en stor fordel.

Til at hjælpe os i marken er Jesper Larsen kommet ind, så der bliver bedre styr på afvanding og rettidighed med såning og sprøjtning, i det hele taget overblikket med marken. Jesper har nogle maskiner,

da han driver en del jord selv. Resten varetages i vid mulig omfang af Jerslev Maskinstation.