Dræning Fossevangen / Vibholm

Forside / Nyheder / Dræning Fossevangen / Vibholm

Gennem sidste sommer, efterår og januar måned er lavet et større drænarbejde af Øland drænforetning, vi har nedgravet 25 km drænslanger med drængrus omkring. De er ført til nogen samle brønde med 6 til 8 sugere som disse drænslanger kaldes. Herfra er der gravet nogen større plastik rør ned 30 til 50 cm. i diameter, de er så afsluttet i stor samlebrønd hvor der står en pumpe som kan flytte 220 l/sekund eller 360m3 i timen.

Arealet som er drænet er meget fladt hvorfor der er lavet disse store og dybt nedgravede rør, til at samle og samtidig virke som depot for pumpen. Vores nuværende drænområde som havde problemer med at komme af med vandet i de våde perioder er koblet på så det samlede areal er ca. 150 ha. hvor vi nu har renset alle drænslanger og vandet løber fint fra hele området.