Maskiner der anvendes til markarbejde  
Traktorer - Gyllespreder - Plov - Såmaskine - Harve - Majs-såmaskine - Marksprøjte - Finsnitter - Majetæsker - Høst af majs  
 

Traktorer

Klovborg har i foråret 2008 købt 5 nye Massey Ferguson traktor

Et stk. "model 8480" med 315 hk

To stk. "model 7495" med 203 hk

To stk. "model 7480" med  167 hk

 

 

P5043566

P5043578

   
 
Gyllespreder

Inden markerne skal pløjes, bliver der spredt gylle,
og ligeledes bliver der i visse tilfælde spredt gylle,
når planterne har groet lidt.

Her er gyllesprederen ved at blive fyldt op ved
hjælp af en gyllepumpe, der er monteret bag på
en traktor.

Når gyllen spredes, sker det via de slanger, der
er monteret på de brede "arme" på sprederen.

 P5043570
   
P5043555-1

 

   

 

Plov

På alle de marker, hvor der skal sås, skal der først pløjes.

Her har de gang i en "syv-fuger vendeplov". Det vil sige,
at den har syv "skovle", der vender jorden på en gang,
og når man så vender for at køre den anden vej, vender
man ploven, så jorden bliver vendt i samme retning.

plovning

   
 
Såmaskine

Når marken er blevet pløjet, så skal der harves.
Det vil sige, at jorden bliver løsnet, samtidig med
at den bliver jævnet.

Når der sås korn eller raps, sker det samtidig,
da traktoren er påmonteret en speciel harve
foran og såmaskine bag på.

Traktorføreren følger med på en EDB-skærm,
hvor han bl.a. kan se hvor stort et areal.

saaning-edb

 

 

 

saaning-korn

   
Harve

Når der skal sås majs, bliver marken først harvet
med en almindelig harve.

harvning

Majs-såmaskine

Majs sås med en speciel såmaskine, der er monteret bag
på traktoren.. Foran er der monteret en tank, hvor der er
gødning i. Gødningen blæses over i selve såmaskinen,
hvor det sås samtidig med majsen.

saening af majs

 
Marksprøjte

Når afgrøderne er sået, sker der ikke så meget før de skal høstes, men i nogle tilfælde, skal der sprøjtes bl.a. for at
undgå forskellige sygdomme. Det sker med en marksprøjte, der består af en tank med sprøjtevæsken, og to store
arme, hvorpå der er påmonteret et antal sprøjtedyser.

P5043558x-2

   
 
Finsnitter
Græsset slås først ned med en skårlægger,
og herefter skal det ligge og tørre i nogle dage

Når græsset er tørt, bliver det samlet op med
en finsnitter, der kaster det op i nogle
specialvogne.

snitning030706

Eller græsset  bliver kørt i en plansilo,
og bliver presset sammen af traktorer, der køre
frem og tilbage i dyngen.

skaeerlaeg2

Når græsset kommer hjem på gården, bliver det
fyldes det på siloer ved hjælp af en blæser.

 blaeser

silo          

   
 
Mejetæsker

Kornet høstes med en mejetærsker, der "klipper"
kornet af ved rodenden, hvorefter det transporteres
ind i maskinen. Her slås kernerne fra aksene, der så
sendes bag ud af maskinen. Kernerne samles i en
tank, og når den er fyldt, bliver de hældt over i en
traktorvogn og kørt hjem på gården.

Noget af halmen samles op med en finsnitter på
samme måde som græsset, og andet presses til
halmballer med en bigballepresser.

P7303891
   

Mejetærskeren anvendes også til høst af raps.
Rapsen lægges først til tørre ved hjælp af en skårlægger,
der klipper rapsen over lidt oppe på strået, og her ligger
de så og tørrer. Efterfølgende bliver rapsen høstet med
en mejetærsker.

raps
   

 

Høst af majs

Majs bliver høstet med en stor finsnitter og bliver kørt
hjem til gården i nogle store vogne.

hoest-majs1