Udlejning af jord

Fra sæson 2016, har vi udlejet alt det jord ud, vi ikke selv skal bruge til grovfoder til køerne. Det der er tilbage er med græs om majs.

Det drejer sig ca. om 1/3 af arealet der er udlejet.

Beslutninger er truffet pga., at vi ikke er dygtige nok til at avle salgsafgrøde, såsom korn, raps og frøgræs.

Vi vil fremover fokuserer på at dyrke noget optimalt grovfoder til vores kreaturer.

God grovfoder, er kimen til en optimal mælkeydelse J

Salg af jord

Vi har i 2015 solgt 130 ha jord på Taffelgårdsvej. Jorden er det, der hørte til Mosegården. Nu har vi så kun bygningerne tilbage. Der vil fremover stadig være 280 malkekøer derude.

En del af jorden kan bruges til Vildmose Kartofler.

Salget af jorden har stået på vores ønskesedlen i nogle år. Mange parametre skal falde på plads, for at alle selv synes de har gjort en god handel. Det har været tilfælde i denne situation, og det er vi super glade for.

Vindmøller

Vi har solgt to vindmølle grunde til Jysk Vind Energi. Grundene er beliggende mellem Brønderslev og Tylstrup.

Det er etape to i deres projekt. Der er allerede rejst 4 møller, og der bliver 7 alt i alt.

Læs mere på vind på www.jyskvindenergi.dk

Kort der viser placering

Biogas

Fra sommeren 2016, vil alt vores husdyrgødning blive kørt igennem et biogas anlæg. Det er GrønGas i Vrå der står for hele processen.

Husdyrgødningen vil blive transporteret frem og tilbage løbende over hele året.

Fordelen for os bliver, at vi får en bedre gødning ud af det. Planterne vil hurtigere og bedre udnytte gødningen, da den bliver lettere at optage, efter at være forarbejdet af et biogas anlæg.

Alt i alt drejer det sig om 40.000 tons gylle og møg.

Læs mere om biogas på www.grøngas.dk

Bestyrelse

Vi har i 2012 oprette en bestyrelse, der skal hjælpe os med at tage de rigtige beslutninger. Vi har valgt at tage tre eksterne med ind, for at give så bred en sparring som mulig, i forhold til det behov vi har.

I de første 4 år, har vi kørt det sådan, at Lars sad som formand. Det har vi ændret her fra 2016. Nu er det Allan Thyrrestrup der sidder for bordenden. Så har vi Henning Krabbe, han er sekretær, og endelig har vi Jens Sørensen, som er mening medlem.

De har alle tre en baggrund i andre brancher, hvilket er det, vi som ejer gerne vil have. Det er de langsigtede beslutninger vi drøfter i bestyrelsen. Dagligdags ting snakker vi selvfølgelig om, men overordnet er det strategi og generations skifte, der står øverst på dagsordenen. 

Go to top