Der er blevet udarbejdet en ny Arbejdsmiljørapportr for  Klovborg I/S.

I rapportenbehandledes følgende emner:

Arbejdspladsvurdering (APV), ArbejdsPladsBrugsanvisning (APB), Sikkerhedsdatablade, Sikkerhedseftersyn på maskiner, Sikkerhedsrepræsentation

Arbejdsmiljødrøftelse, Nærved-ulykker, Beredskabsplan, Certifikatkrav og uddannelse, Røgfrit miljø, Registrering af fravær Tjeklister, Arbejdstilsynet og Pjecer om arbejdsmiljø

Se hele Arbejmiljørapporten her Klik her