Malkning

Klovborg I/S malker ca. 1000 køer om dagen. 

På Klovborg har man en malkestald, og på Lykkegård og Mosegården anvender man malkerobotter (7 stk). 

 Malkning på Klovborg

På Klovborg har man i 2015 udskiftet malkerobotterne med en ny malkestald - en såkaldt "side by side" stald (køerne står på skrå i forhold til malkegraven).

Der er plads til 32 køer i stalden af gangen, og det tager ca. 5 min. at malke den enkelte ko. Inden koen bliver malket, bliver yvert gjort rent, og herefter sættes malkekopperne på. 

Når alle køer er malket, lukkes de ud, og næste hold kommer ind.

Der malkes to gange i døgnet - kl. 07.00 & kl. 19.00.

malkestald1 malkestald2 malkestald3

malkestald4              

    

Malkning-Lykkegård/Mosegården

Malkerobotten virker på den måde, at koen "lokkes" til at gå ind i robotten, ved at give den noget at spise, når den står der.

Mens koen står og spiser, skyller robotten yveret, og dernæst påsætter den malkekopperne. Robotten kan sende mælken 3 forskellige steder hen afhængig af de oplysninger, der er indtastet på den enkelte ko.

Der er en tank, der indeholder mælk til mejeriet, en beholder med råmælk, som anvendes til de nyfødte kalve, og så er der noget mælk, der bliver sendt ud i kloakken. Det bliver destrueret, hvis koen er på penicillin. Der udover laver robotten selv en kontrol, og hvis der er fejl i mælken, bliver den også smidt væk, f.eks. hvis der blod i mælken. Når koen er malket færdig fjernes malkekopperne, og yveret desinficeres. Koen lukkes ud igen.

Alle oplysninger fra koen til anlægget gives via en elektronisk brik, koen har om halsen. 

  

malkestald-niels

 Mælketank

På alle tre gårder er der mælketanke, hvor mælken bliver opbevaret på køl, indtil det afhentes for at blive kørt til mejeriet. 

malkestald5      tankbil1