du er på Klovborg - Lykkegård - Mosegården - Fossevangen

De stalde Klovborg I/S har er delt op i forskellige afsnit alt efter hvilket stadie dyret er på.
Man kan godt sammenligne det lidt med menneskets livscyklus: "fra vugge til arbejdsplads"
eller som det hedder på Klovborg: "fra goldkostald til løsdriftsstald".

Se også "En kos livshistorie"

Du ser billeder fra: stalden - malkning - foderrum

Stalden er delt op i:
  • Goldkostald 
  • Dybstrøelsesafdeling
  • Kvie- og kalvestald
  • Løsdriftsstald
   
kalve2 stalde5

 

Goldstalden er det sted hvor "goldkøerne" går for at kælve, 
og går der ca. 3 dage efter de har kælvet. 
Fra goldkostalden bliver kalven flyttet over i dybstrøelses-
afdelingen (Vuggestuen), og koen bliver flyttet over i 
løsdriftsstalden, hvor den så skal til at malkes igen.

De små kalve går i dybstrøelse, og bliver fodret med 
mælkeerstatning, som de sutter i sig via et fordringsanlæg
med sutter på.
  ko12x
 

   
IMG 0434    stalde8
Herefter kommer de over I kvie- og kalvestalden    
     
stalde9   stalde10
I løsdriftsstalden går de mange køer, og bliver dagligt malket. 
Hver ko har sin egen soveplads, og køerne fodres et centralt 
sted midt i stalden 8 gange i døgnet.