Alt det andet

Forside / Alt det andet / Faunastriber

Vi har i samarbejde med LandboNord etableret knap 5.000 meter faunastriber. Faunastriber er med til at skabe bedre betingelser for flora og fauna, og bidrager samtidig til at øge biodiversiteten i og omkring landbrugsarealer.

Striberne tilgodeser ligeledes småfugle, vildt og insekter, og fungerer som redeskjul, fødesøgning og yngleplads for diverse dyr og insekter.